Europese aanbestedingsprocedures

De wondere wereld van Europese aanbestedingen… Met aanbestedingen borgen we eerlijkheid en transparantie bij het verdelen van opdrachten van overheden. Dit is de ultieme manier voor publieke instanties om waar voor hun geld te krijgen en daarbij bedrijven eerlijke kansen te bieden. Binnen dit Europese aanbestedingsgebeuren zijn er verschillende procedures, waarvan het handig is als je ze kent. We lichten er hieronder een paar voor je uit. Dus, fasten your seatbelts, off we go!

De openbare aanbesteding

Deze procedure wordt het meest gebruikt. De aanbestedende dienst plaatst een aankondiging en alle geïnteresseerde partijen kunnen inschrijven op de aanbesteding. Deze procedure zorgt daarom voor maximale concurrentie. De partij waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, die voldoet aan de geschiktheidseisen en die de beste offerte indient krijgt de opdracht gegund. 

De niet-openbare aanbesteding

Bij deze procedure gaat het er iets anders aan toe. Gunning vindt plaats in twee fasen. In de eerste fase maken geïnteresseerde partijen hun interesse kenbaar door een verzoek tot deelname in te dienen. Op basis van bepaalde selectiecriteria selecteert de aanbestedende dienst de partijen die doorgaan naar de tweede fase. In die tweede – besloten – fase dienen de overgebleven partijen hun offerte in. Een aanbestedende dienst kiest voor deze procedure, bijvoorbeeld wanneer veel inschrijvers verwacht worden, wanneer de opdracht ingewikkeld is of wanneer vertrouwelijkheid vereist is. 

Concurrentiegerichte dialoog

Dit is de go-to procedure wanneer de specificaties van de opdracht nog niet helemaal duidelijk zijn. Het begint met een aankondiging waarin de behoeften en doelstellingen worden geschetst. Geselecteerde partijen mogen vervolgens deelnemen aan een dialoog met de aanbestedende dienst. Samen brainstormen ze en komen ze tot de beste oplossing. Na de dialoogfase stellen de inschrijvers hun definitieve offerte samen en dienen die in. 

Innovatie partnerschap

Dit is een procedure voor aanbestedende diensten die zich kwalificeren als durfals. Het innovatiepartnershap draait om het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of werken. Deze procedure wordt gebruikt wanneer een aanbestedende dienst samen met één of meerdere ondernemers een nieuw product of dienst wil ontwikkelen. De aanbesteding verloopt in fasen, waarbij de aanbestedende dienst nauw samenwerkt met de geselecteerde ondernemers om het gewenste resultaat te bereiken. Het is een avontuurlijk proces met risico’s, maar ook met enorme beloningen als je het goed doet. 

Element roze

Deze website gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring.